Fem rekryteringsvideos för ekonomijobb

Det finns gott om ekonomer i Sverige men inte så gott om ekonomijobb som du kan se på Nyteknik. Det finns också en anledning till det och det är att de behövs, i alla områden av samhället. Ett samhälle, byggt på och beroende av pengar, behöver ha människor med djuplodade kunskaper kring ämnet – det är där som ekonomen kommer in och uppskattas som allra mest. Som ekonom har man ett brett spelfält på arbetsmarknaden, allt från den stora koncernen till en liten firma som sysslar med ekonomiska tjänster på konsultbasis. Det är med andra ord bra att satsa på att bli ekonom om man har ett intresse för det. För sanna mina ord – man kommer att behövas där ute.

För att nå ut till intresserade människor så använder sig företag, organisationer och arbetsgivare av flera olika kanaler, där Youtube är en av kanalerna som ibland används. Nu ska vi ta en titt på lite intressanta och informativa videos om rekrytering i allmänhet och rekrytering till ekonomijobb i synnerhet.

Här är ett exempel på en kvinna som arbetar som ekonom på Akademiska sjukhuset, vilket visar på att det finns ett brett område att arbeta inom som ekonom. Som rekryteringsvideo lyfter den också relevansen av att trivas på arbetsplatsen, och eftersom ekonomer är eftertraktade är det viktigt att yrkesgruppen också trivs för att anställningen ska bli långvarig. Av allt att döma så är Akademiska sjukhuset en bra plats att arbeta på som ekonom.

Ibland behövs det inte så mycket mer än fina bilder, bra musik och talande text för att göra människor mer intresserade, speciellt när man har ett stort och känt varumärke med en lång historia bakom sig. Det räcker oftast för dessa företag att puffa om att karriärmöjligheter finns, speciellt som i denna för ekonomer.

Mindre företag behöver ha en bredare och mer nyanserad beskrivning av sig själva för att den intresserade ska få upp ögonen och få svar på sina funderingar. I den här videon är konsultföretaget som sysslar med affärssystem intresserade av att lyfta fram det unika med dem, dels för att ge en bra reklam för sin verksamhet, men också för att rätt typ av människor ska söka sig till företaget.

Många gånger är behovet av ekonomer skriande, inte minst när en verksamhet växer eller vill ha hjälp med bättre system. Oftast ingår det inte i kärnverksamheten, och det är därför det är så vanligt med konsultföretag som man kan köpa in tjänsterna från. Här ser vi en video på ett stort konsultföretag som söker än fler konsulter. Det visar att framtiden för ekonomen är ljus och att den behö